Wypominki na rok 2015/2016 w niedzielę przed godz. 7.30

WYPOMINKI NA GODZ. 7.30

 

Módlmy się za zmarłych z rodziny: Daniluków, Madyńskich, Sieczkowskich, Wasiluków i Maksymiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Szląskiewiczów, Sawczuków, Jurowskich, Kołodziejów, Jakoniuków, Głowackich.

 

Za zmarłych z rodziny: Gmitruków, Sęków, Michaluków, Petruczuków, Panasiuków, Domańskich, Jacka Pawlika, Ojca Jana Zelka, O. Anatazego.

 

Za zmarłych z rodziny: Tywoniuków, Jarzyniaków, Czwodzińskich, Filipowiczów, Kulińskich, Filipowiczów, Kulińskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Tomaszewskich i Makaruków.

 

Za zmarłych z rodziny: Jaskólskich, Nowickich, Skórskich, Horbowiczów, Białeckich, Dobruków, Potopów.

 

Za zmarłych z rodziny: Samorajów.

 

Za zmarłych z rodziny: Tyszków, Wawrzyniaków, Pietruszewskich, Koladów, Nakaziuków, Krupów i Zbieców.

 

Za zmarłych z rodziny: Maksymiuków, Kwaśnych, Wasiuków, Annę Kwaśną, Mariannę, Władysława, Franciszka, Władysławę, Kazimierza, Stanisława, Stefanię, Mieczysława, Annę, Szymona.

 

Za zmarłych z rodziny: Ratajczyków (Józefa, Franciszkę, Paulinę, Bronisława, Stefana, Jadwigę), Kuszneruków (Jadwigę, Józefa, Kazimierza), Chwalczyków (Józefa, Franciszkę, Karolinę, Jadwigę, Jana), Jaszczuków i Samockich (Józefa, Michalinę o Władysława, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za ojców i braci paulinów.

 

Za zmarłych z rodziny: Kołodziejków, Tymoszuków, Stanisława, Annę Wasilewskich.

 

Za Helenę, Antoniego, Jerzego, Aleksandrę, Wacława Adamowskich; Teklę, Wojciecha, Józefę Romaniuk; Mariannę, Franciszka Szewczuk; Stanisława Mizaka, Tadeusza Kusza, Janinę i Wiktora Juszkiewicza; Józefa Czarnackiego i Ojców Paulinów.

 

Za zmarłych z rodziny: Sylwesiuków, Bartoszków, Żuków, Stefaniuków, Chmielów, Karolczuków, Tlałka, Braci i Ojców z naszej parafii.

 

Za Józefa, Otylię Adamowskich, Omelaniuków i Nowickich.

 

Za Szczepana, Stanisława, Antoninę Doroszuk, za zmarłych z rodziny Struków, Orluków, Nieprzeckich, za rodziców chrzestnych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny: Kozaków (Józefę, Antoniego, Tadeusza, Kazimierza, Helenę i Antoninę); Maksymiuków (Stanisławę, Józefa), Walickich (Helenę,Wacława), Dudów (Józefa), Wójtowiczów (Stanisława).

 

Za zmarłych z rodziny: Bartoszuków, Gierlińskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Hryciuków, Panasiuków, Jarmoszuków, Chojczuków, Wawryniuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Czyżyków, Władysława, Jana, Eudokia, rodziny Stefaniuków: Józefa i Adelę, z rodziny Śmieciuchów, Kazmieruków, Borzysiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Jankowców i Tymoszuków.

 

Za Franciszkę, Franciszka, Wacława, Tadeusza, Annę Wiśniewskich, Toporków, Wojciechowskich, Tuśniów.

 

Za zmarłych z rodziny: Nagich, Chwedczuków, Dorotę, Mariana Frączak, Tyszków, rodziców chrzestnych.

 

 

Za zmarłych z rodziny: Sterniczuków, Panasiuków, Sawczuków, Chwedczuków, Sęków, za braci i ojców paulinów, którzy pracowali w Leśnej.

 

Za Janinę, Leokadię, Aleksandra, Feliksę, Stanisława, Zofię, Walentego i Stanisława z rodziny Czerkiesów, Wróblów i Skubów.

 

Za Antoniego, Adama, Mariannę, Emiliana, Mariannę, Stanisława, Bronisławę, z rodziny: Maziejuków, Michalczuków, Mirończuków.

 

Za Stefana i Mariannę Szyc; zmarłych z rodziny: Szyców, Pykaczów, Boguszów, Androsiuków

 

Za Teofilę i Józefa Tyszko; Aleksandra Sacharuka, z rodziny: Jakubowiczów, Tadeusza Chruściela, Mariannę i Władysława Sęk.

 

Za Kazimierza, Ignacego, Mariannę z rodziny Panasiuków; Franciszka, Anastazję i rodzeństwo z rodziny Hromiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Horbowiec, Doroszuk, Daniluk, Demianiuk, Samociuk.

 

Za zmarłych z rodziny: Doroszuków, Horbowców, Kozłów, Dąbrowskich, Hołobów, Garbusiów, Pawluczuków, Naumiuków, Sawczuków, Sacharczuków, Nowosielskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Sawczuków, Daniluków, Fijałkowskich, Zamsów, Kozłów, Piotrowskich, Kaletów, Hochowskich.

 

Za Piotra o z rodziny Nagich, Stanisławę i Józefa i z rodziny Zająców; Teofila, Bronisława i z rodziny Rafalskich, Jana Hordejuka.

 

Za zmarłych z rodziny: Waszczuków, Dzialuków, Piwonich, Czeczków, Barbarę Stańczuk, Tadeusza Nazaruka, Teresę Siewosienkiewicz.

 

Za zmarłych z rodziny: Bielińskich, Sroczyńskich, Matejuków, Juńczyków.

Za zmarłych z rodziny: Zasiuków, Chwedczuków, Malczewskich, Kiryluków, Jaszczuków.

 

Za Apolonię i Jana Warchoł i Halinę.

 

Za Juliannę, Annę, J, Marianne, Stanisława, Mariannę, z rodziny Lewczuków i Panasiukow.

 

Za Walerię Kłosek, rodzinę Kłosek, Bagłaj, Pikacz.

 

Za zmarłych z rodziny: Kalików, Bylinów, Gławniów, Szawronów, Anyszków, Latków, Romaniuków, Plickich.

 

Za zmarłych z rodziny: Wójcickich, Panasiuków, Gałeckich.

 

Za zmarłych z rodziny: Pegzów, Tiszczenków, Leszczów, Antoniuków, Plutów, Bukowskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Dmitruków, Doroszuków, Paprockich, Reniszaków, Kuźmów, Perkuszewskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Hubczuków i Zielińskich.

 

O dar nieba dla zmarłych z rodziny: Naumiuków, Doroszuków, Świądrów i Borowskich (Stanisławę, Stanisławę, Helenę, Teofilę, Jana, Bronisława, Jerzego).

 

Za zmarłych z rodziny: Wesołowskich, Homendów.

 

Za zmarłych z rodziny: Senterkiewiczów, Dobrowolskich, Miłaszewskich, Weraksów, Sawczuków, Kaziorów.

 

Za zmarłych z rodziny: Wielgosów, Zachodnich, Kmieciów, Kaliszewskich, za kapłanów, ojców i braci paulinów, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Paula, Jana, Demaniuk Mariana i Eugenię.

 

Za zmarłych z rodziny: Kucyków: Jadwigę, Feliksa, Annę i Józefa; Raczyńskich: Zofię, Jana, Reginę, Władysława.

 

Za Tadeusza, Eugeniusza, Marię, Marlenę. Agnieszkę, Franciszka, Antoninę, Franciszka, Annę, Stanisława, Józefę, Marcina, Czesława, Janinę, Sabinę, Jana, Janinę, Andrzeja, Stanisławę, Jana, Wacława, Eugenię, z rodziny: Sawczuków, Abramowiczów, Chwesiuków.

 

Za zmarłych z rodziny:Boguszów, Horbowiczów, Jana, Marię, Dymitra, Natalię, Stanisława, Mariannę, Marię, Halinę, Kazimierza, Mieczysława, Franciszka, Leontynę, Rozalię, Jana, Jana, Stefanię, Edwarda, Tadeusza, Leontynę, Feliksa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny: Kolendrów i Nowaków, za Zofię Kic, Irenę i Jana Głowackich, Natalię i Franciszka Filipczuków, za chrzestnych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Jana, Edmundy, Jana, Katarzynę, Józefa, Feliksę, Czesława, Janinę, Joannę, Mikołaja, Zofie, Annę, Grzegorza, Mariannę oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych z rodziny Tarasiuków i tych, o których nikt nie pamięta.

 

Za Jana, Helenę, z rodziny: Zozulów, Pietruczuków, Kiryluków, Grzesiuków, Kozaków, Ujmów, Andrusiuków, Baków, Romaniuków, Hawryluków, Widawskich, Nazaruków, Łazickich, Chmielewskich, Marchewków, Łuckich, Tworzewskich, ojców i braci paulinów, pracowników i uczniów Szkól Leśniańskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Bazylczuków i Nitychoruków, Guzów i Jaskólskich, Demczuków i Wachowiczów, rodziców chrzestnych, Mariannę i Władysława oraz Barbarę i Leszka.

 

Za zmarłych z rodziny: Niedźwiedziów, Horbowców, Doroszuków, Kuszneruków, Marka Mielniczuka, Teresę Siewosienikiewicz, ojca Janusza Witowskiego, pracowników Zespołu Szkół Rolniczych, ojców i braci paulinów.

 

Za Mariannę, Jana, Helenę, Jana, Mariannę, Jana, Kazimierza, Ludwika, z rodziny: Michaluków, Czyraków, Grochowskich i Piórów.

 

Za Mariannę, Mariana, Mariusza, Jakuba, Adama, Marianne, Sewerynę, Stanisława, Krystynę, Antoniego, Helenę, Annę, z rodzin: Jóźwiuków, Kobryńskich, Jarząbkowskich, Kindrackich, Potykanowiczów.

 

Za Annę Struk, Mariannę, Jakuba, Mariannę, Mariana, Stanisława Jóźwiuków; Zofię, Eustachiusza, Jarosława, Aleksandra Prokopiuków; z rodziny: Gromadzkich, Bihów, Smarzewskich, Gierełów, Potykanowiczów, Saczuków, Samociuków i Zofię Koczkodaj.

 

Za Jadwigę, Stanisława, Feliksę, Stanisława, Teofilę, Władysława, Aleksandrę, Józefa, Teklę, Józefa, Janinę, Jana, z rodziny: Korniluków, Chalińskich, Oziorów, Kozłów, Kałabunów.

 

Za Eugenię, Antoniego, Jana, Annę, Aleksandra, Stanisława, Teofila, Teodora, z rodziny: Bielińskich, Hryciuków, Sawickich, Stawskich, Demianiuków, Trukawków, Pietruczuków, za dusze w czyśćcu cierpiące, za poległych na wojnie.

 

Za Elżbietę, Helenę Domańskich; Stanisława, Franciszka, Wacława, Marię, Kazimierza Puniewskich; Mirosława, Zofię i Teresę z rodziny Kostrzewa; Władysława, Ksaweryna, Władysława, Feliksa, Józefa, Genowefę i Franciszka z rodziny Weśniuków; Janinę, Stanisława, Ryszarda z rodziny Kałabunów; Janinę Przeorek z rodziny Przeorków.

 

Za Stanisława, Hipolita, Mariannę, Ksawerego, Józefa, Emilię, Franciszka, Mariannę, Henryka, Annę, Zygmunta, Stanisława z rodziny: Grzegorczuków, Hawryluków, Rypinów, Leszczyńskich, Maciejewiczów.

 

Za Władysława i Frliksa Baumów; Henryka, Franciszka, Anastazję i Józefa Hromiuków; Grzegorza Chodorowskiego; Jana Karczmarewicza, zmarłych z rodziny: Kosobudzkich i Pawluków i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Eugeniusza, Janinę, Zygmunta, Józefa, Mariannę, Jana, Władysława, Adelę, Czesława, Felicję, Mariannę, Jadwigę, Tadeusza, Zygfryda, Zofię,z rodziny: Dmitruków, Chomiuków i Chalimoniuków.

 

Za Janie, Tadeusza, z rodziny Trociuków, Dunajków, Daniluków, Jakubiuków, Tadeusza, Krzysztofa, wszystkich z rodziny Biernackich, Sajnów, Stefaniuków.

 

Za Stanisława Maciejewicza, zmarłych z rodziny: Maciejewiczów, Niedzielaków, Sawczuków, Dawidziuków, Salatów, Grzegorczuków i Biegajłów.

 

Z rodziny Jaroszuków, Szyców, Chwedoruków, Makarskich; Dorotę, Józefa, Wandę, Franciszka, Józefę, Stanisława, Anne, Jana, Michała, Antoniego, Annę, Zygmunta i Jadwigę.

 

Za Roberta, Tadeusza Jakubskich; Annę, Franciszka Chalimoniuków; Eugeniusza, Waldemara Mitura; Stanisława, Władysława Teodoruk; zmarłych z rodziny: Jakubskich, Miturów, Jańczuków, Bielińskich, Sawczuków, Wakulaków, ojców i braci Paulinów, którzy pracowali w naszej parafii.

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy: Marka, Ryszarda, Reginę, Mieczysława, Wacławę, Jana. Za zmarłych z rodzin: Sawczuków, Patejczuków, Rzewuskich, Kiryluków, Kurpetów, Mężyńskich, Koniecznych i Szpurów; za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Z rodziny ….......... i Sobolewskich, Józefa, Józefę, Jarosława, Genowefę, Franciszka, Krystynę, Tadeusza, Leszka, Michała, Michalinę, Stanisławę, Sergiusza, Leontynę, Mieczysława.

 

Za Zofię, Franciszka, Eugeniusza, Sewerynę, Antoniego, Zofie, Eugeniusza oraz wszystkich zmarłych z rodziny: Stańczuków, Zarzyckich, Filipiuków, Miechowiczów, Pietruczuków.

 

Z rodziny: Mikiciuków, Bandzerowiczów, Jarzębkowskich, Sawczuków, Błyskaniów, Romaniuków, Jadczuków.

 

Za Zygmunta, Marka, Kazimierę, Mariannę, Janinę, Barbarę, z rodziny Czerkiesów, Drzasów, Stefańskich.

 

Z rodziny: Blimelów, Romaniuków, Walczuków, Sitkowskich, Góraluków, Matejuków, Iwaniuków, za duchowieństwo i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Jana, Mariannę, Stanisława, Juliannę, Dariusza, Adama, Teofilę, z rodziny: Panasiuków; Jana, Marianne, Jakuba, Zofię, Ignacego, Barbarę, Anielę, Eugeniusza, Antoniego, z rodziny Danielewiczów, Sameluków.

 

Za Paulinę, Tomasza z rodziny Parzeniuków (?), Emilię, Jakuba, Teofilę, Onufrego, Władysława z rodziny Chalimoniuków, Teofilę, Nikanora, Bronisławę, Antoniego, Rozalię, Franciszka, z rodziny: Denzianników (?), z rodziny Stefani Wójcik.

 

Za Mariannę i Wiktora Biernackich, Mieczysława, Stanisławę Biernackich, z rodziny: Biernackich, Maciejewiczów, Romaniuków, Filipiuków, Zarzyckich, Barbarę Stańczuk, Wandę Woźniak.

 

Z rodziny: Pietruczuków, Skórskich, Łubików, Wasilewskich, Sobieszuków, Rafalskich, Rewersów, Jaskulskich, Mazowieckich, Stańczuków.

 

Za Mariannę, Tadeusza, Annę, Jarosława Struk; Mirosławę Grzesiuk, Marianne, Józefa Pykacz; Bronisławę, Stanisława Naumiuk, Jana, Franciszka, Józefa Naumiuk, Teresę Makaruk, Mateusza Lacha.

 

Za Helenę, Czesława, Zofię Huczko; Aleksandra, Wacława Adamowskich; Stanisława Klepackiego; Wacława, Eugeniusza Czyszczoń; Lucynę, Tadeusza Tywoniuk; Martę, Edmunda Piotrowskich.

 

Za Stanisława, Józefa, Tereskę, Ignacego, Sławomira, Karola, Stanisława, Antoninę, za całą rodzinę Struków; Walentego, Martę, Janusza, Aleksandra, Joannę, Józefa, za cała rodzinę Zawadzkich, Stanisława, Szczepana, Antoninę Doroszuk, Ks. Czesł. Szymańskiego.

Za Walerię, Bronisława, Wojciecha, Mariannę, Mariana, Jana, Jerzego, Stefana, Krystynę, Józefa, Mariana Kuców. Za Annę, Józefa, Damiana Lewczuków. Za Bronisława, Bogdana Ignaciuków. Za Stanisławę, Józefa Kuziaków, za zmarłych z rodziny Tokarskich oraz ojców i braci paulinów, nauczycieli, pracowników i absolwentów leśniańskich szkół.

 

Za Mieczysławę, Andrzeja, Władysława Łacek, za zmarłych z rodzin: Łacków, Bednarzów, Siedlarczyków, Różałowskich, Jamrychów, Skubiszów, Strzechowiczów.

 

Za Jerzego, Antoninę, Władysława Gradów. Za Piotra, Marię, Piotrusia Jagiełłów. Za zmarłych z rodziny: Rusieckich, Jagiełłów, Wasilkowskich, Jędrychów; za Andrzeja, Marię Gałatów, za Ewę Zadrożną, za Lidię Izdebską, za Wacława Gajewskiego, za zmarłych ojców i braci paulinów.


« powrót
2041785 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms