ROK WIARY 2012-2013

 

rok wiaryDEKRET BISKUPA SIEDLECKIEGO

O PRZEŻYWANIU ROKU WIARY W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

I O DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA ŁASKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO

 

Dnia 11 października 2012 r., w 50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i w 20-tą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego, wchodzimy w Rok Wiary, ogłoszony przez ojca św. Benedykta XVI w motu proprio „Porta fidei”. Będzie on trwał do 24 listopada 2013 r., do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Rok Wiary Kościół przeżywał już w 1967 r., niemal bezpośrednio po zakończeniu Soboru. Obecnie jednak sytuacja w jakiej żyją chrześcijanie i w jakiej działa Kościół Chrystusowy, pod wieloma względami zmieniła się. W niektórych społecznościach, także i w Polsce, wiara przestaje być czymś oczywistym, a nawet bywa wprost odrzucana. Przed uczniami Pana stoi zatem zadanie wielkiej wagi, aby w Roku Wiary sami z nową nadzieją otworzyli się na Jego słowo i szczerze ku Niemu się zwrócili. Odnowiona więź z Chrystusem nada z kolei mocy ich świadectwu, uzdolni do podjęcia dzieła nowej Ewangelizacji.

Zachęcam wszystkich diecezjan do dobrego wykorzystania Roku Wiary, do osobistej refleksji i do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach w ramach realizowanego u nas programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Ufam, że również zaangażowanie w prace rozpoczętego II Synodu Diecezji Siedleckiej, stanie się ważną płaszczyzną szukania Bożej drogi, dzielenia się własnymi doświadczeniami i budowania wspólnoty wśród wierzących.

Informuję także, że na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r. istnieje w Roku Wiary dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe warunki: 1) przystąpienie do sakramentu pokuty; 2) przyjęcie Komunii św.; 3) modlitwa według intencji Ojca św.;
4) wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Wierni, którzy spełnią powyższe warunki, w Roku Wiary, mogą uzyskać odpust zupełny:

1. Gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

W naszej diecezji może to być aktywny udział w co najmniej jednej katechezie z programu „Chrzest w życiu i misji Kościołach” i związaną z nią pracą osobistą i w grupie, lub udział w jednej z czterech stacji Kongresu Eklezjologicznego.

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

Bazyliki papieskie w naszej diecezji, to:

Sanktuarium MB w Kodniu,

Sanktuarium MB w Leśnej Podlaskiej,

Sanktuarium MB w Parczewie.

Ponadto wyznaczam:

      Kościół katedralny w Siedlcach,

Sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie,

Kolegiatę Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

3. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.

W naszej diecezji będą to następujące dni:

Uroczystość św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28 października)

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (25 listopada)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia),

Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy (23 stycznia),

Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia),

Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego),

Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca),

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),

Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (22 września).

4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto, wierni, którzy z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie spełnić określonych wyżej warunków, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, z duszą wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, będą duchowo jednoczyć się (np. dzięki transmisjom telewizyjnym lub radiowym) podczas uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub Biskupa Siedleckiego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując Bogu swoje cierpienia i niewygody.

Pragnę wszystkich diecezjan, a w szczególności tych, którzy będą ubiegać się o łaskę odpustu, usilnie zachęcić do lektury Pisma św., dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Duszpasterze zaś, niech czują się zachęceni i zobowiązani do gorliwego posługiwania w konfesjonałach. Na zakończenie Roku Wiary,
24 listopada 2013 r., udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym, wypraszając łaskę obfitych owoców tego ważnego okresu odnowy duchowej.

Na przeżywanie Roku Wiary z serca błogosławię.

 

                                                                                Bp Zbigniew Kiernikowski

                                                                                       Biskup Siedlecki

         Ks. Prał. Piotr Sawczuk 

Kanclerz

 

L.dz. 1075/2012

Siedlce, dnia 11 października 2012 r.

 

 


« powrót
2041732 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms